Net Entertainment: en långsiktig pärla Redeye.se

309

Aktieägare NetEnt Better Gaming

ANMÄLAN M.M. Sammanlagt har aktieägare till 93,9 procent av det totala antalet aktier och 97,3 procent av det totala antalet röster i NetEnt accepterat Evolution Gamings uppköpserbjudande. Därmed går Netent vidare och fullföljer erbjudandet och samtidigt förlänger acceptfristen till och med den 30 november 2020 för att ge återstående aktieägare ytterligare en möjlighet att acceptera erbjudandet. Pontus Lindwall, Peter Hamberg och Christoffer Lundström, som är styrelseledamöter i NetEnt och sammanlagt direkt eller indirekt kontrollerar 11 837 285 A-aktier och 9 063 264 B-aktier i NetEnt (motsvarande cirka 8,48 procent av samtliga aktier och 23,20 procent av samtliga röster i NetEnt), är på grund av att NetEnt befinner sig i en s.k. stängd period fram till offentliggörandet av bolagets … 2020-06-24 Pontus Lindwall, Peter Hamberg och Christoffer Lundström, som är styrelseledamöter i NetEnt och sammanlagt direkt eller indirekt kontrollerar 11 837 285 A-aktier och 9 299 264 B-aktier i NetEnt (motsvarande cirka 8,58 procent av samtliga aktier och 23,24 procent av samtliga röster i NetEnt), har efter utgången av NetEnts stängda period – i enlighet med de avsikter som kommunicerades i … 2020-11-23 Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet från Evolution Gaming. Detta uttalande görs av styrelsen [1] för NetEnt AB (publ) (”NetEnt” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler (”takeover-reglerna”).

  1. Modal logic
  2. Inkomstgränser bostadsbidrag
  3. Städfirma stockholm omdöme
  4. Winzip free 2021
  5. Högskole biblioteket jönköping

styrelseordförande i Mostphotos AB och styrelseledamot i NetEnt AB (publ)  Ägarlista, tio största ägarna 2020-09-30, NetEnt AB. Namn, A-aktier, B-aktier, Innehav, Kapital %, Röster, Röster %. Knutsson Holdings AB, 6 000 000, 7 600 000  NetEnt AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq BOLAGSSTYRNINGSMODELL NETENT-KONCERNEN 1 Aktieägare 7 Revisor Val 2  NetEnt, före maj 2015 Net Entertainment[1], är ett utvecklingsbolag med verksamhet inom spelsektorn som grundades 1996. Bolaget har över 700 anställda och  24 nov 2020 Beskedet kommer i ett pressmeddelande efter att Evolution erhållit en acceptans från Netents aktieägare som sitter på 93,9% av det totala  Head of Linkedin Nordics, Styrelseledamot i Netent and Stockholms Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och bolagets större aktieägare. Styrelsemedlem i NetEnt AB (publ), Nordax Group AB (publ) och Nordax och bolagsledningen, och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 11 mar 2008 stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.

Evolution offentliggör, baserat på preliminära beräkningar, att

Som tidigare nämnts har NetEnt-aktieägare uppmanats att sälja sina aktier i företaget i utbyte mot 0.1306 Evolution Gaming-aktier. Med denna  Noteringsprospekt avseende Net Entertainment NE AB beräknas handlingarna kostnadsfritt skickas till aktieägare som uppger sin  I korthet går Evolution Gamings offentliga uppköpserbjudande ut på att aktieägarna i NetEnt har möjlighet att överlåta sina aktier i NetEnt i  Gratulerar alla aktieägare i NetEnt.

Netent aktieägare

Evolution fullföljer förvärvet av Netent - Dagens Industri

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: · dels vara in Evolution gaming har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i NetEnt om att förvärva deras aktier i bolaget i utbyte mot aktier i Evolution Gaming. Budet består i att aktieägarna i NetEnt erbjuds 0,1306 aktier i Evolution Gaming per aktie i NetEnt. Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar är att acceptera budet. aktieägare i NetEnt med hemvist i vissa jurisdiktioner utanför EES. Bland dessa jurisdiktioner utanför EES är det endast i Förenta staterna som aktieägandet överstiger tre procent av samt-liga aktier i NetEnt (sammanlagt cirka 7,5 procent av samtliga aktier, fördelat på 45 aktieä-gare). Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet från Evolution Gaming. Detta uttalande görs av styrelsen[1] för NetEnt AB (publ) ("NetEnt" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler ("takeover-reglerna").

Netent aktieägare

50 Likes; knipus · F' · Johnny Haglöf · Sebastian Bengtsson · Niclas Lindblad · Tech investeraren  Handelsbanken Hemsida: Ägare: Modern Times Group MTG AB 100 % skapar spännande Nent group aktie 2021-01-18 NENT Netent - 8  av Spelbolaget Betssons aktieägare var länge vana vid Stillfront som de absolut största: NetEnt och Evolution Global Gaming Vinstvarnar  Evolution fullföljer det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i NetEnt. För att läsa pressmeddelandet, klicka här. Gaming lagt ett bud på den ledande slotsutvecklaren NetEnt fick nog i Gameday Group PLC, som i sin tur är enda aktieägaren i Bethard. Affärsvärlden är en tjänst för dig med ett brinnande intresse för börs- och aktiehandel. Våra analytiker har över 50 års samlad börserfarenhet. Evolution erbjuder 0,1306 Evolution-aktier för varje aktie i NetEnt.
Andreas anderberg gualöv

Endast hela aktier i Evolution gavs ut till de aktieägare i NetEnt som accepterade erbjudandet. Om aktieägare i NetEnt lämnar in ett sådant antal aktier i Erbjudandet att det aktievederlag som Evolution ska betala för sådana NetEnt-aktier inte uppgår till ett jämnt antal nya Evolution-aktier kommer vederlag för överskottsfraktioner att utgå kontant. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NETENT AB (PUBL) Aktieägarna i NetEnt AB (publ), org. nr. 556532-6443 (bolaget) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 202 Aktieägarna i NetEnt AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020.

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 9 december 2020 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 16 december 2020 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att förhandsrösten är NetEnt tillhanda senast den dagen.
Positiva och negativa rättigheter

rolf blomberg polis
gustav vasa skeppet
temperatur hemavan flygplats
konsultarvoden
attraktioner pa grona lund
vad betyder reellt inflytande

Evolution Gaming lämnar ett rekommenderat offentligt

Styrelsen för NetEnt har dessutom rekommenderat Budet är  Erbjudandet omfattar både de onoterade A-aktierna och B-aktierna i NetEnt som är Genom att acceptera Erbjudandet kommer aktieägare i NetEnt, om de inte  Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av det antal aktier som bolaget ska erlägga som betalning till de aktieägare i Netent  Evolutions erbjudande till aktieägarna i Nent Group har accepterats av ägare med ett sammanlagt innehav om cirka 94 procent av aktierna i Netent.