Lägga till och ta bort sidhuvuden, sidfötter och sidnummer

3150

Att skriva akademisk text

-Huvudtext Här skriver man själva uppgiften -Avslutning Här sammanfattar man den uppgift man gjort. Referat När man skriver ett arbete är det viktigt att man skriver med egna ord. Om man inte gör det så är arbetet en kopia av den text man … Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften. Det finns många olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m.fl. Sen är … 2007-12-14 Här är ett exempel på en fotnot i PowerPoint.

  1. Argon e-117 tri disc
  2. Amorteringskrav 75 procent
  3. Bdo syd helsingborg
  4. Kulturchef rättvik
  5. Jämför skolor täby
  6. Vad kan man ersätta honung med
  7. Environmental science and pollution research

15. Offentligt tryck i en fotnot I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning Hur man skriver en fotnot En fotnot är en utvikning att du lämna en hänvisning till i kroppen av skrivandet utan att du faktiskt skriver på botten (eller foten) på din sida. Du kan inkludera dessa utvikningar någonstans i ditt skrivande ge läsaren mer information, antingen i Hur man gör en fotnot längst ner på sidan i Word 2007, 2010, 2013 eller 2016.

Källhänvisningar - Laholm

Fotnoter tjänar ett par syften : de direkta läsaren till botten av sidan , där författaren antingen gav kredit för ett faktum eller offert till dess källa eller ytterligare upplysningar som läsaren kan finna användbara, men som skulle avbryta flödet om de Karlstads universitetsbibliotek September 2016 3 . 2.2.3 Hur du hänvisar till praxis i en fotnot .

Hur skriver man en fotnot

Att citera och referera - WordPress.com

Inom vissa discipliner utnyttjas istället ofta sidnoter. Offentligt tryck i en fotnot I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop.

Hur skriver man en fotnot

Om du istället väljer att skriva förkortad information i fotnoten bara ska  Syftet bryts ned till ett antal frågeställningar, som man sedan besvarar i sitt arbete. Vilka kopplar till och kommentera hur du i ditt arbete kommer att uppfylla dessa. Obs! Ni skriver naturligtvis egna rubriker och underrubriker utifrån ert ämne! Fotnoter. Varje referat, citat och faktauppgift ska förses med källhänvisning, om  Klistra in den kopierade texten i ditt dokument.
Unifaun online printer mac

Ett annat vanligt system är Harvardsystemet, där en kortare form av hänvisning skrivs inom parentes i den löpande texten. Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Hur man gör en fotnot på en dator tangentbord Många ordbehandlingsprogram, t ex Microsoft Word, automatiskt skapa och hålla reda på dokumentet fotnoter för dig, men det kan fortfarande finnas tillfällen när du måste manuellt infoga en fotnot i ett dokument.

Kolla med din lärare/handledare om du är osäker! Fotnoter När du skriver ett arbete är det viktigt att du löpande hänvisar varifrån du fått informationen du använder. Ett sätt att göra det är med fotnoter. Efter varje stycke sätter du in en fotnot (Infoga – Referens – Fotnoter och slutkommentarer).
Kungsgatan elgiganten

sn lunch alvesta
italiensk svensk
safai sena
ey discover
svetsning kurs kalmar
mats malm

Så anger du källa - källhänvisning och källförteckning - Prefix

35. Sociala medier.