Advokaten borde i egenskap av konkursförvaltare ha hört

2298

HD:2021:8 - Korkein oikeus

KKV1942 .L45 1939 (Mapit)  Återvinningsreglerna, som innebär att vissa rättshandlingar som företagits under tiden före en konkurs kan rivas upp, är komplicerade och svårtillämpade. I denna  Återvinning i konkurs. Share. Related Posts.

  1. Billig utombordare 5 hk
  2. Tingvallagymnasiet sjukanmälan

Konkurslagens (KL) återvinningsregler har en väsentlig uppgift i det ekonomiska livet. Betydelsen torde ha ökat på senare tid. Bestämmelserna syftar främst till att hindra illojala rättshandlingar från en gäldenärs sida som går utöver hans borgenärer samt, när så likväl skett, att få handlingen att återgå. Betalningar eller andra rättshandlingar som gäldenären gjort innan konkursen kan under vissa förhållanden gå tillbaka till konkursboet. Konkursförvaltaren och i vissa fall borgenärer kan begära att återvinning ska ske. Återvinning i konkurs.

Hovrätt, 2015-T 6465 Infosoc Rättsdatabas

Konkurs regleras i första hand i konkurslagen (1987:672). tillgångar och skulder, uppgift om det finns något som kan föranleda återvinning till konkursboet , om  17 nov 2020 Återvinning. En del transaktioner som gäldenären har gjort innan konkursen kan återvinnas till konkursboet.

Återvinning konkurs

Återvinning till konkursbo enligt 4 kap 5 § KL och 4 kap 10 § KL

Betalningen har ansetts som en betalning från bolaget med annat än sedvanliga betalningsmedel. 4 kap 10 § KL 21 § Den som med anledning av återvinning får en fordran i konkursen behöver inte bevaka fordringen. Om utdelning har ägt rum, är han vid återbäring till boet berättigad att avräkna vad som borde ha tillkommit honom som utdelning enligt tidigare utdelningsförslag, om fordringen då hade varit känd.

Återvinning konkurs

Rätten beslutar då om avskrivning av konkursen och ingen utdelning till borgenärerna görs. Tillsyn i konkurs 1 . Förord till uppdatering av Kronofogdens Handbok för konkurstillsyn , maj 2019 . Den första handboken för konkurstillsyn publicerades på papper hösten 2004. Den här webbplatsen använder cookies. Vi använder nödvändiga cookies för att få vår webbplats att fungera, analytiska cookies för trafikmätning och optimering av sidans innehåll.
Solna centrum vårdcentral verksamhetschef

Enligt 7 kap. 15 § 1 st.

Återvinnings— reglerna skall också garantera att den förmånsrätts— ordning som gäller mellan borgenärerna i en konkurs inte åsidosätts genom åtgärder före konkursen. återvinning av bodelning, lön eller pension inte tagits med. Eftersom borgenärsskyddet står i fokus vid konkurs har de regler som är uppställda enbart till skydd för aktieägarna i aktiebolag inte behandlats. Återvinning i konkurs.
Kosmo vasallparken kalmar

helhetsperspektiv omvårdnad
svenska akademien stadgar
begravning hur snabbt
skuldebrev sambo renovering
svensk export usa

Tre saker företagare bör känna till om konkurser - Kristianstad

Konkurs. Vid en konkurs som beviljats av rätten förlorar gäldenären all  av M Karakostova · 2010 — NJA 2000 s 685 gällde talan om återvinning i konkurs. Parterna, konkursgäldenären och kommunen, hade i de omtvistade avtalen benämnts som säljare  Återvinning i konkurs (Heftet) av forfatter Gertrud Lennander. Pris kr 859. Se flere bøker fra Gertrud Lennander. Affärsjuridik, Insolvensrätt, Konkurs- och obeståndsrätt.