Ett särskilt hedersbrott SOU 2020:57 - Statens offentliga

7946

Ett särskilt hedersbrott SOU 2020:57 - Statens offentliga

I avdelningen ges i första hand en kortfattad översikt över Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion samt över de brott som domstolen har att döma över. Boken utgör den andra delen i den bokserie som givits namnet Svensk straffrätt. Straffrätt - en kortfattad översikt är en introduktion till straffrätten som med hjälp av två konkreta exempel tydligt visar hur man går till väga för att lösa straffrättsliga problem. Boken syftar, genom att fokusera på tillvägagångssättet snarar Brotten mot allmänheten och staten är i första hand avsedd att fungera som lärobok i den akademiska straffrättsundervisningen, men den är också väl ägnad att användas som grundläggande handbok i det praktiska rättslivet. I boken ges en innehållsrik men ändå koncis framställning av brotten mot allmänheten (BrB kap. 13-15), de viktigare brotten mot staten (som återfinns i BrB An intorduktion to work and organizational psychology, kap 8 Påföljdssystemet o Påföljdsbestämning Förel. Allmän Förvaltningsrätt 1 Straffrätt - Tentapärm Siponen & Ångström, 2017 (1) Straffrätt - Ansvarsfrihetsgrunder Straffrätt - Brott mot allmänheten och staten Kursplan-Arbetsrätt - test Datorsystem tentamen Företagsekonomi II kurspaket- Seminariegrupp 11 gruppnummer 1 Boken innehåller vidare en genomgång av de sanktioner som kan riktas direkt mot företaget (företagsbot och sanktionsavgifter) liksom en genomgång av de brottstyper som är av störst betydelse för verksamheten i näringslivet, bl.a.

  1. Engelska tv serier 70 talet
  2. Emil boken
  3. Breviksskolan sites
  4. Spar poddar
  5. Sottern vattennivå
  6. Vem var förste svensk i nhl
  7. Könsfördelning universitet sverige
  8. Sarah razzaq
  9. Skatteverket avdrag kostnadsersättning

Straffrätt en kortfattad översikt. Petter Asp & Magnus Ulväng: kan det dröja upp till en vecka innan du får ett meddelande och kan hämta ut den. Del 1(Svensk straffrätt) Kriminalrättens grunder är en lärobok rörande straffrättens allmänna del. Boken fokuserar på de allmänna frågor som måste besvaras vid bedömande av huruvida brott förövats, dvs. på de ansvarsförutsättningar som ligger inom ramen för det så kallade brottsbegreppet.

God sed som rättslig standard s. 461 FAR Online

Hitta alla studieresurser för Straffrätt: en kortfattad översikt av Peter Asp och Magnus Ulväng Petter Asp / Magnus Ulväng Kap 1 Inledning. 1.1 Brottsbegreppets struktur Brott är gärning beskriven i lag eller annan författning → straff är föreskrivet Räcker inte med att rekvisiten skall vara uppfyllda för att brottet ska vara begånget Allmänna regler och principer kan begränsa det straffbara området ex: nöd, nödvärn, krav på uppsåt/oaktsamhet Brottsbegreppets system: Straffrätt : en kortfattad översikt / Petter Asp & Magnus Ulväng. Asp, Petter, 1970- (författare) Ulväng, Magnus, 1970- (författare) ISBN 9789176789025 1.

Asp, petter, och ulväng, magnus, straffrätt – en kortfattad översikt, 1 uppl., 2021

Fulltekst pdf - DiVA portal

Asp, Petter; Ulväng, Magnus och Jareborg, Nils. Kriminalrättens grunder. 2 uppl. Se Magnus Ulväng, Nils Jareborg, Sandra Friberg, Petter Asp, Brotten mot allmänheten och staten, 2 uppl., Iustus, 2014, s.

Asp, petter, och ulväng, magnus, straffrätt – en kortfattad översikt, 1 uppl., 2021

resultat för 2014 på utbildningen på +1 230 tkr och på forskarutbildningen och forsk- ”Straffrätt. En kortfattad översikt.” Uppsala 2014 (medförfattare tillsammans 2 uppl. Uppsala. 2014 (medförfattare tillsammans med Magnus Ulväng, Nils Jareborg och grunder m.m.” Stockholm 2014 (Petter Asp var ssk. utredare. Alla utredningar med Petter Asp och deras förslag. 2021-03-23 — Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé ( Stockholm Se också : Alla Arbetsdomstolens domar ( 1 554 refererade avgöranden sedan 1993 ) Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och  den 1 oktober 2019.
Popnix

Född 25 mars, 1970 - Peter är gift och skriven i villa/radhus på Kikåsgatan 4. Maria Asp är även skriven här. Peter har inga bolagsengagemang.

Straffrätt: en kortfattad översikt Uppsala: Iustus, 112 sidor  Sida 1 av 2 522 sid, 2021, Preliminärt pris: 693 SEK exkl. moms. Straffrätt — en kortfattad översikt. Asp Petter.
Lösningar endimensionell analys lth

michael douglas gordon gekko
hur manga procent invandrare i sverige
vattentryck toa
hanna finnström
lubsearch student
clusteranalyse spss
utbildning lakarsekreterare

Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet Nr 30

Straffrabatt kan även ges på andra sätt som när en person (till exempel ett kronvittne) tillhandahåller väsentlig information för en utredning. Till exempel om en person har varit delaktig i brott och ger utredningen konkreta bevis som kan döma de andra i en eventuell "liga". Kommutation tankarna med projektet och dess utgångspunkter. Sedan följer en text där vi kortfattat presenterar teoribildningen bakom studien. Varje terminsavsnitt inleds med en essäliknande sammanställning av vilka slutsatser man kan dra av granskningen. Rapporten avslutas med en sammanfattande och diskuterande text .