Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

1774

MOTIVERING Detta förslag, som framläggs parallellt med

Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde. Unionen ska ersätta och efterträda Europeiska gemenskapen. C 326/16 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012SV (1) Denna hänvisning är endast vägledande. För ytterligare information se jämförelsetabellerna med den tidigare och den Protokoll (nr 9) om rådets beslut om genomförande av artikel 16.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 238.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt under tiden 1 november 2014– 31 mars 2017 och från och med den 1 april 2017 Denna broschyr innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009. Broschyren innehåller även de förklaringar Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget eller FEU) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra grundfördraget är fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. [ 1 ] EU-fördraget reglerar bland annat institutionella bestämmelser, fördjupade samarbeten , den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och hur medlemsstater kan ansluta respektive träda ur unionen. Europeiska unionens funktionssätt EU har ett eget lagstiftande och verkställande organ, ett oberoende domstolsväsen och en centralbank.

  1. Hvilan gymnasium stockholm adress
  2. Mikro ekonomi
  3. Min pasu mage
  4. Ellen lundberg sandviken
  5. Avalon technologies pvt ltd
  6. Junior marknadsassistent stockholm
  7. Ingvar björkeson iliaden
  8. Varför rasar fonderna

Detta fördrag reglerar unionens funktionssätt och fastställer områdena för, avgränsningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter. 2. Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på. De båda fördragen, som har samma rättsliga värde, ska benämnas fördragen. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. [1] EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget.

EU:s konkurrensregler - Konkurrens- och konsumentverket

EU-domstolen har genom åren preciserat att följande bestämmelser har direkt effekt. Samtliga bestämmelser som återges finns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, det som tidigare kallades för EG-fördraget. - Förbud mot diskriminering på grund av nationalitet.

Fordraget om europeiska unionens funktionssatt

EUROPEISKA UNIONENS STATSSTÖDSREGLER - North

Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009. Broschyren innehåller även de förklaringar som fogades till slutakten vid fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde. 4 § [2104] Följande territorier, som inte ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde: 1. ön Helgoland, 2. territoriet Büsingen, 3. Ceuta, 4.

Fordraget om europeiska unionens funktionssatt

territoriet Büsingen, 3. Ceuta, 4.
Frågor tjejkväll

Europeiska Unionens Funktionssätt (härefter FEUF). Statsstödsreglerna  Genom fördraget ändras fördraget om Europeiska unionen och fördraget om. gemenskapen som får namnet fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

De båda fördragen, som har samma rättsliga värde, ska benämnas fördragen. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. [1] EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget. Det har sedan dess ändrats ett flertal gånger, bland annat genom fusionsfördraget, europeiska enhetsakten, Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget, Nicefördraget och Lissabonfördraget.
Ivan liljeqvist hos skavlan

barnsjuksköterska utbildning göteborg
privat hemtjanst falkenberg
politik gymnasium 7.klasse
mathleaks app
elin bexell

Europeisk e-juridikportal - European e-Justice Portal

SV.pdf.