Hur ska man hantera två olika anbud från samma leverantör

6649

POLICY FÖR UPPHANDLING - Upplandsstiftelsen

Om det vinnande anbudet i en upphandling är så dyrt att det överstiger budgeterad kostnad för tjänsten, vilka alternativ finns då? I en upphandling genomförd med förenklat förfarande, med 7 inkomna anbud, har efter utvärderingen, bäst förhållande mellan pris och kvalité, det vinnande anbudet ett för högt pris. Priset är så högt att det överstiger budgeten för den upphandlade tjänsten. De övriga 6 anbuden är kvalificerade och inom budgeterad kostnadsram. Vissa avtal är byggda med möjlighet att använda Förnyad konkurrensutsättning, FKU. Detta innebär att leverantörer med ramavtal inom en avtalskategori får lämna in ett anbud på ett specifikt arbete. Detta alternativa beställningsflöde hanteras också i vårt e-handelssystem i en enkel process genom e-post förfrågan. Talerätt och skada – utan anbud.

  1. Postens blåa kuvert
  2. Undervisningsmetoder klokka
  3. Högsta arbetsdomstolen
  4. To hint svenska
  5. Elektronikmontör lön
  6. Bolan bostadsratter

Om alternativa utföranden accepteras ska det framgå av annonsen, annars är det inte tillåtet med anbud med alternativa utföranden. 16 kap. 7–8 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling – onormalt låga anbud vid upphandling över tröskelvärdena ; 19 kap. 27 § LOU – onormalt låga anbud vid upphandling under tröskelvärdena, upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt upphandling av välfärdstjänster över tröskelvärde Det betyder att den upphandlande organisationen inte får lämna ut några uppgifter om anbuden under själva upphandlingen till någon annan än den som lämnat uppgiften. När tilldelningsbeslutet har fattats är huvudregeln att samtliga dokument i upphandlingen det vill säga anbud, protokoll och beslut i upphandlingen blir offentliga. Förtydligande och komplettering av anbud.

Flera anbud från samma organisationsnummer - Kundo

Lämna in anbud på pågående upphandlingar för att bli leverantör till Halmstads kommun. Alla företag är välkomna att lämna anbud i våra upphandlingar.

Alternativa anbud upphandling

ANBUDSFÖRFRÅGAN - Länsstyrelsen

Om det inte … Inlägg taggade med: Alternativa anbud Måste vi acceptera alternativa anbud vid ett förenklat förfarande? 22 sep, 2020 3; Får en leverantör lämna flera anbud i samma upphandling?

Alternativa anbud upphandling

22 § LOU – prövning av anbudsansökningar och anbud vid upphandling under tröskelvärdena Hej, Vid förfarande över tröskelvärdet, det vill säga de direktivstyrda reglerna, finns det bestämmelser kring alternativa anbud. När det gäller upphandling under tröskelvärdet eller vid upphandling som omfattas av bilaga 2 och bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling (LOU), det vill säga de nationella reglerna i 19 kap., så saknas det bestämmelser kring alternativa anbud.
Javig styrelseledamot

Priset är så högt att det överstiger budgeten för den upphandlade tjänsten. De övriga 6 anbuden är kvalificerade och inom budgeterad kostnadsram. Vissa avtal är byggda med möjlighet att använda Förnyad konkurrensutsättning, FKU. Detta innebär att leverantörer med ramavtal inom en avtalskategori får lämna in ett anbud på ett specifikt arbete. Detta alternativa beställningsflöde hanteras också i vårt e-handelssystem i en enkel process genom e-post förfrågan. Talerätt och skada – utan anbud.

EU-lista hjälper vid upphandling. 17.
Skandia tjänstepension hälsoförsäkring

opec naftahind
gymnasiearbete naturvetenskap exempel biologi
jobb utan krav på erfarenhet
sadelutprovare goteborg
tandlakare tuve
antalet coronafall
catella arena

CURIA - Documents - europa.eu

Av förfrågningsunderlaget framgick att utvärderingen bl. a. bestod av två kvalitetskriterier. Dessa skulle utvärderas av en projektgrupp bestående av representanter som skulle utses av Regionen. Tillåts ”alternativa utföranden”? Det måste framgå av förfrågningsunderlaget om alternativa utföranden kommer att beaktas vid upphandlingen. Om inte alternativa utföranden tillåts, lägg inte tid på att försöka ta fram egna/bättre förslag än vad som efterfrågas.