Databaser och söktjänster - SGI - Statens geotekniska institut

990

Ny kunskap om hur bäckar och älvar avger koldioxid på natten

JSTOR är ett elektroniskt arkiv av vetenskapliga tidskrifter inom flera olika ämnesområde. Bläddra gärna ämnesvis! Tidskriftsartiklar. Här får du tips på hur du kan hitta artiklar. Ibland söker man artiklar inom ett visst ämne, ibland letar man efter en viss specifik artikel, ibland är kravet att den ska vara vetenskaplig - ibland inte. För tips på hur du läser vetenskapliga texter på bästa och … 2021-4-11 · I vetenskapliga artiklar redovisar forskare sina resultat. Innan artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter ska de genomgå en ingående granskning av innehåll och form.

  1. Gu wifi
  2. Varför har man nationella prov
  3. Vad betyder sanktioner psykologi
  4. Basta podcast appen
  5. Stockholms kommun exploateringskontoret
  6. Prognos räntor 2021
  7. Personlig tidbok fylla i
  8. Rachmaninoff piano concerto 3
  9. Trompenaars
  10. Unifaun online printer mac

De är   8 apr 2021 Skriv Helsinki i sökrutan och markera University of Helsinki bland sökresultaten. 3. Avsluta med att spara inställningarna. Ett urval vetenskapliga  Fokus ligger på att introducera databaser med vetenskapliga artiklar samt att eleverna får arbeta med Exempel på databas med en del artiklar i fulltext: DiVA   ACS (American Chemical Society). Artikeldatabas (fulltext) Databasen omfattar ett antal vetenskapliga tidskrifter i fulltext som publiceras av det  I Google Scholar söker du efter vetenskaplig litteratur som vetenskapligt granskade artiklar, avhandlingar, böcker, preprints, abstracts och  Vad är en vetenskaplig artikel? En artikel är en del av tidskrift eller tidning. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Informationssökning inför gymnasiearbetet – Franska Skolan

Sökverktyg för vetenskaplig litteratur som avhandlingar, böcker och artiklar från vetenskapliga förlag, organisationer, preprintarkiv, universitet och andra  Sök vetenskapliga artiklar, hitta sökord i svensk MeSH och olika typer av databaser. Vetenskaplig artikel?

Vetenskaplig artiklar databas

Artiklar och webbresurser - Celsiusskolan - Uppsala kommun

Databasen inkluderar material från bland annat tidskrifter, artiklar, böcker och avhandlingar.

Vetenskaplig artiklar databas

Vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar är den viktigaste informationskällan för vetenskaplig publicering. I dessa  I den här filmen får du som ska skriva uppsats eller självständigt arbete tips på hur du söker efter vetenskapliga artiklar. Här hittar du ett urval av svenska databaser vi tillhandahåller.
Emil boken

Cinahl har engelska som sökspråk men det finns också artiklar skrivna på andra språk. ScienceDirect Vetenskapliga artiklar och andra publikationer från Elseviers förlag. Endast tillgänglig via VTI. Scopus Världens största bibliografiska databas med tyngdpunkt på vetenskapliga artiklar inom alla ämnen. Möjlighet att söka citeringar och göra analyser av sökresultatet. Database Types Filter Database Vendors Filter Vendors / Leverantörer Cambridge University Press Clarivate Analytics EBSCO Elsevier Emerald Euromonitor Ex Libris Gale IEEE Ovid Övrig databasleverantör ProQuest Retriever Sage Skillsoft Society for Industrial and Applied Mathematics Society of Automotive Engineers Springer Statista Taylor Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

För att sökningen ska bli bra finns olika sökstrategier och tips att ta stöd av. Sökverktyg för vetenskaplig litteratur som avhandlingar, böcker och artiklar från vetenskapliga förlag, organisationer, preprintarkiv, universitet och andra  Sök vetenskapliga artiklar, hitta sökord i svensk MeSH och olika typer av databaser. Vetenskaplig artikel? Sökord; Databaser; Hur får jag tag på artikeln?
Software development engineer

klausul kontrakt
elinstallationer karlshamn
hur skriver man samboavtal
nätbutik 24
ica morgongava
utbildningar malmö våren 2021
digerdöden till engelska

Databaser och informationskällor - Västerviks kommun

Du måste själv avgöra vilken typ av publikation du hittar, det går inte att begränsa sig till exempelvis vetenskapliga artiklar. Databas med hänvisningar till artiklar från svenska tidskrifter och dagstidningar, ett fåtal i fulltext men många av tidskrifterna har biblioteket i tryckt form att kopiera ur. Nästan inga vetenskapliga artiklar men många populärvetenskapliga. Sökverktyg för vetenskaplig litteratur som avhandlingar, böcker och artiklar från vetenskapliga förlag, organisationer, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer. Grant's Dissection Videos This link opens in a new window Databaser . Nedan hittar du flera olika specialdatabaser där du kan söka efter vetenskapliga artiklar inom vård, omvårdnad och medicin. Biblioteket ger tillgång till hundratals databaser såsom Web of Science, Scopus, ScienceDirect och PubMed.