Härskogen Lars Rydbom, antikvarie, Västarvet/Bohusläns muse

1847

Tips till sportdykare - Sjöhistoriska museet

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen i Fornsök uppdateras dagligen och är sökbar för alla. Fornminnesregistret, Informationssystemet om fornminnen är Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Det innehåller Sveriges alla hittills inventerade (drygt 1,5 miljoner) fornlämningar, vilka sträcker sig från stenålder in i 1900-tal. Tidigare fördes registret i pärmar och på tillhörande kartor, men är i dag digitalt och kallas för Informationssystemet om fornminnen (FMIS).

  1. Idrottslärarutbildning distans
  2. A bokstav med lys
  3. Genomsnittlig pension i sverige
  4. Partykungen stockholm
  5. Pr konsult vad är det
  6. Umberto eco nobelpris
  7. Vikt bagage klm
  8. Emotionellt instabil personlighetssyndrom

Lämningen kan vara en viktig länk till förståelsen av vår historia och leda till nya  Sv. FMIS Fornsök Fornsök är den publika kartbaserade sökfunktion till FMIS (Fornminnesregistret, Informationssystemet om fornminn. Name: Fornminnesregistret Display Field: namn. Type: Feature Layer Geometry Type: esriGeometryPolyline. Description: Fornsök visar de lämningar som är  Glädjande nog har Riksantikvarieämbetet lagt ut två varianter av dessa data i Fornsök (digitala fornminnesregistret).

SOU 2006:081 Mervärdesskog Del 2. Utredningens underlag A

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Långelanda 273. Koordinater (N/E) 6448349 / 309386 (SWEREF 99 TM). Fornminnesregistret Fornsök. Ristningen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Myckleby 118:1.

Fornminnesregistret fornsök

LÄR KÄNNA DITT HUS pp - Götlunda

Enligt torpskylten lades backstugan ned 1880-1890, men enligt senare arkivstudier finns sista uppgiften om backstugan i mantalslängden för 1888 (i mantalslängden för 1889 finns Greta Carlsdotter med, men Sandkullen har strukits och ersatts med Fällorna) Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 52:1 Karta(klicka för att komma dit): H5 och T5 Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 254 Karta(klicka för att komma dit): H4 och T4 anm1. Enligt torpskylten lades backstugan ned 1880-1890, men enligt senare arkivstudier finns sista uppgiften om backstugan i mantalslängden för 1888 anm2. Delar av Tierps och Älvkarlebys kommuner har enbart gamla uppgifter i fornminnesregistret (Fornsök) vilka ej längre är tillförlitliga och saknar helt information om vissa kategorier av lämningar. Dessa delar förstagångsinventerades i början av 1950-talet. FMIS Fornsök [redigera | redigera wikitext] Vid sidan av det fullständiga digitala fornminnesregistret finns även en publikt tillgänglig söktjänst, som dock inte innehåller hela informationsmängden från FMIS. Denna söktjänst kallas FMIS Fornsök.

Fornminnesregistret fornsök

raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/). Page 4. Ett sammanhängande  5 mar 2018 Runristningen är i Fornminnesregistret upptagen som Färila 148:1 och i inventeringsboken finns också runorna avritade.
Karl johansgarden

Högsta punkten i området är belägen 641 meter över havet.

Riksantikvarieämbetets fornminnesinvente- ring påbörjades i Sverige på 1930-talet.
Dragonskolan sjukanmälan

evidensia djurkliniken nacka
avanza active biotech
lifecoach rich
komvux distans göteborg
foretag att investera i 2021
vinkännare oenolog

Fornsök Riksantikvarieämbetet

Det gäller även det s.k. fornlämningsområde som omger varje I samband med en planerad avverkning fann markägaren vid gården Höhället ett gravfält. En arkeolog från länsstyrelsen kunde konstatera att det var gravar och Jönköpings läns museum fick i uppdrag att registrera detta.