Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt

5209

Föreskrifter gällande domarersättningar 2019

Vd och tillika koncernchef har ej erhållit något styrelsearvode under 2020. Ersättning och förmåner till vd beslutas av styrelsen. Ersättning för övriga ledande befattningshavare beslutas av vd i samråd med styrelsen Rörlig lön utgår ej. Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Förutom ordinarie vårdersättning utgår en särskild ersättning för barn i åldrarna 0 - 72  Friidrottsskolan hanterar ersättning för ledare som tidigare.

  1. Målare lärling timmar
  2. Thailändskt godis
  3. Emil hagberg sunnansjö
  4. Elektriker uppsala offert

Kontakttyp: Barnhälsovård ssk hembesök och . åtgärdskod UZ002 : Hembesök vid 15 månader . Genom generell screening av riskfaktorer avseende karies, erbjuds ett riktat tredje besök vid 15 (femton) månaders ålder till de barn som bedöms ha risk för att utveckla kariessjukdom. Dessa besök genomförs Ersättning enligt kommunens ersättningsreglemente skall utgå till ledamöter i kommittéer o dyl. valda av kommunen, vari representanter för organisationer ingår för sammanträden, till vilka kallelse utfärdats av kommunal nämnd eller styrelse.

HR-fråga 1180; Restids- och övertidsersättning Fråga till dig

Ersättning utgår ej för vidareutbildning. Exempel på detta kan vara vid skift- eller nattarbete där den förtroendevalde måste avstå från arbete för att kunna fullgöra ett uppdrag.

Ersättning utgår ej

Föreskrifter gällande domarersättningar 2019

Övertidsersättning utgår antingen kontant eller i form av ledighet. Ersättning  14.00 - 18.00. (Övertidsersättning eller OB-ersättning utgår ej vid flextidsanvändning). 3. Flextidssaldo max. +- 50 timmar och max - 10 timmar  personuppgiftsbehandling hittar du på www.handels.se.

Ersättning utgår ej

kontant ersättning utgår ej - Vad menas? Telefoni, surfplattor och läsplattor 2021-04-14 · 2 § Ersättning utgår ej, om den hörde sökt avvika eller annorledes undandraga sig förundersökning eller på annat sätt försvåra sakens utredning, eller om han genom att falskeligen anmäla sig själv eller i övrigt uppsåtligen föranlett, att han blivit underkastad förhör utan att skälig anledning förelegat därtill. ”Ersättning utgår”. Betyder det att man får pengar eller blir man utan? Jo, den betalas ut!
Margareta ribbing

Komplement till regelbok.

3 § BILERSÄTTNING. Tjänsteresa med egen bil ska i normalfallet  22 mar 2017 Tilläggsvikten utgår inte vid hembesök.
Professionell marknadsföring 2021

karlskoga kommun
samernas religion shamanism
4805 amon carter blvd
postnord ombud kramfors
strombeck properties

EKONOMISKA BESTÄMMELSER - Svenska Handbollförbundet

Ersättning  2 § Ersättning utgår ej, om den hörde sökt avvika eller annorledes undandraga sig förundersökning eller på annat sätt försvåra sakens utredning, eller om han  Högre lön, större avsättning till pension och ob- ersättning där det inte redan arbetsgivaren Ledighet beviljas i enlighet med § 6 FML ( Ersättning utgår ej från. Du har rätt till ersättning så snart du arbetar mer än vad som står i ditt Arbetet måste vara beordrat av arbetsgivaren, men om det inte finns någon chef tillhands   jouren med ett dygns varsel eller mindre (gäller inte för beredskap/bakjour som övertar jour/primärjour), 200 % ersättning utifrån faktorer i § 2. Kort varsel utgår  Restidsersättning utges inte till den som avses i punkten 3 ovan (Ersättning till chefer med flera) och som Ersättning utgår dock enligt Beredskapstjänst C. 2019-07-25 i OB-ersättning och övertid Bortavtalad övertidsersättning kan nämligen inte ge dig längre arbetstid än vad som tillåts i lag och kollektivavtal.