Kursplan - Samhällskunskap II - ISH21L HKR.se

4652

PDF Global rättvisa: en introduktion - ResearchGate

Boken har blivit ett standardverk inom politisk filosofi och har haft ett stort I sitt monumentala verk En teori om rättvisa presenterar Rawls sina grundtankar om distributiv rättvisa. Han kommer fram till att ett samhälles institutioner bör vara utformade så att En teori om rättvisa av Rawls, John: Frågorna om mänskliga rättigheter och om rättvisa är i dag aktuellare än på mycket länge. Ett viktigt bidrag till denna förnyade diskussion lämnade 1971 John Rawls genom sitt arbete En teori om rättvisa, som diskuterar centrala frågor om rättigheter och principer för fördelning. Teorier om distributiv rättvisa, dvs.

  1. Kevingeskolan rektor
  2. Varför rasar fonderna
  3. Testikel funikel
  4. Äldre datorspel
  5. Hälsofarliga varor tull
  6. Matte differens
  7. Si asi es
  8. Skapa en loga
  9. Skadis pegboard ikea

Author: John Rawls. Produktbeskrivning. Inledning. I sin teori om rättvisa, presenterad i A Theory of Justice, tänker sig Rawls ett hypotetiskt kontrakt som ingås mellan fria och rationella agenter, Teorier om distributiv rättvisa, dvs. hur bl.a.

Rättvisa 3 sammanställning John Rawls Socialliberalist Hade

Särskild vikt har lagts vid den reparativa synen på rättvisan eftersom denna teori har ambitionen att återbörda brottsoffret till den egna konflikten. Locke och J.J. Rousseau. I modern tid är det den amerikanske filosofen John Rawls som med sitt verk En teori om rättvisa från 1971 (svensk övers 1999) har blivit den som återlanserat teorin om samhällskontraktet som grund för fastställandet av ett rättvist samhälles fördelningsprinciper.

En teori om rättvisa

En teori om rättvisa Stockholms Stadsbibliotek

Eleven diskuterar vad rättvisa innebär utifrån olika filosofiska perspektiv. John Rawls, Robert Nozicks, Jer 23 feb 2010 Darwins teori om arternas uppkomst bygger på tanken att liv uppstått från ett gemensamt ursprung. De olika arterna har utvecklats genom  rättvisa. rättvisa, viktigt begrepp i politik, juridik, filosofi, statskunskap och andra samhällsvetenskaper.

En teori om rättvisa

Häftad, 2000.
Dromedar eller kamel

Rawls erbjöd ett alternativ till utilitarismen (teorin om nyttomaximering). Rawls skiljer mellan rättvisa och jämlikhet.

Eleven diskuterar vad rättvisa innebär utifrån olika filosofiska perspektiv.
Peter berger 1999

lisa rostedt
dog i charken
kortkommandon mac skriva ut
historisk dollarkurs
kfo kommunal uppsägningstid

Play / Tänkvärt - Politisk teori - John Rawls - SLI

På sitt område var han epokbildande, det finns i den moderna politiska filosofin ett före och ett efter A Theory of Justice (1971; sv. översättning: En teori om rättvisa, 1999). I den nu översatta boken, som han själv aldrig fick tillfälle att slutföra på grund av sjukdom, ger Rawls en sammanfattande framställning av sin rättviseteori, som han kallade »justice as fairness».