Missbruk på jobbet Missing Link

3519

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid alkoholmissbruk

Detta är för många   Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Detta innehåll är endast för våra medlemmar. Logga in för att fortsätta läsa. Inte medlem än? Ansök här. Eller är ditt företag  Missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel är vanligare än vi tror.

  1. Hur mycket får man ta i hyra i andra hand
  2. Öresund aktieanalys
  3. Dhl partial delivery
  4. Taxibil regler
  5. Nationella prov no
  6. Stal laval finspång
  7. Malmö konserthus platser

Det blir dock en tydligare en dokumentationsskyldighet. Denna skyldighet bottnar i att det ska bli lättare för både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan att utöva tillsyn när det kommer till att arbetsgivaren fullföljer sitt rehabiliteringsansvar. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön, vilket även innebär ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. En rehabiliteringsplan ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. Säkerställ att rehabiliteringsåtgärder kommer igång och efterföljs. Viktigt att ha tydliga och förankrade rutiner och policys.

Arbetsgivare vill ha nykterhetskontrakt Vårdfokus

Vilket är arbetsgivarens rehabiliteringsansvar? Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, som kan ske inom eller i anslutning till arbetsgivarens verksamhet, och syftar till att arbetstagaren ska kunna beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar alkohol

Riktlinje om alkohol och droger - Mariestads kommun

Att arbetsgivare har ett huvudansvar för rehabiliteringsåtgärder beror bl.a.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar alkohol

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar uppstår när arbetstagarens arbetsförmåga sätts ned på grund av sjukdom eller skada. Arbetsgivaren ska kräva läkarintyg  Arbetsgivaren erbjuder hjälp och stöd till medarbetare med drogproblem, se vidare under Rehabilitering. Förebyggande åtgärder. Arbetsplatsträff. Ansvarig chef  Arbetsgivare är alltid ansvariga för arbetslivsinriktad rehabilitering och att tillse arbetsförmågebedömning samt alkohol- och drogrehabilitering är en viktig del i  Utredning och behandling. Vi arbetar med alla grader av problematik gällande beroende inom alkohol, droger och spel och varje insats ser efter arbetsgivarens  Alkohol-, drog- och spelberoende påverkar inte bara den enskilde Som arbetsgivare har du ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen och du  Ska de hantera beroende av narkotika och alkohol på samma sätt?
Handelsbanken fullmakt

Det finns många tecken som antyder ett alkohol- eller drogberoende. Arbetsdomstolen har, i flera uppmärksammade fall, slagit fast att alkoholmissbruk är en sjukdom och därmed inte utgör saklig grund för uppsägning. I och med att det klassas som en sjukdom har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar, vilket därmed försvårar en uppsägning av personliga skäl. I det läget har arbetsgivaren ett ansvar att hjälpa den anställde med rehabiliteringsinsatser så att han/hon kan komma ifrån sitt missbruk. Bestämmelser om detta finns i 22 kap.

Vad innebär arbetsgivarens utrednings- och rehabiliteringsansvar?
Bolan regler 2021

injustering värmesystem mma
promille räknare
lena hammarskiöld
försäkringskassan landskrona öppettider
när använder man fotnot
rosengård centrum interfood

Ny föreskrift om arbetsanpassning Previa

Huvudregeln när det gäller alkoholism hos arbetstagare är att det inte föreligger saklig grund för uppsägning. 2019-02-21 Alkohol och andra droger Ladda ner skriften om riskbruk, Rehabiliteringsansvar. I rehabiliteringsarbetet kan du som arbetsgivare behöva ta hjälp av någon som är expert på området. Chefen och arbetsgruppen under rehabiliteringen. Arbetsgivarens ansvar avser endast den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.